„Kalvarija“

povijest svetišta image

Aljmaška „Kalvarija“ je mjesto posebne pobožnosti prema Muci Gospodinovoj. Razmatrajući što je Krist podnio na svome križnom putu mi kao vjernici prihvaćamo i hrabro nosimo svoje životne križeve i strpljivo se nosimo sa životnim poteškoćama. Vjera nam naša pomaže shvatiti smisao svih životnih križeva. Kao što je Krist po križu slavno uskrsno, tako ćemo i mi, noseći svoje životne križeve, biti nagrađeni uskrsnom slavom.

Na ovom mjestu možemo moliti upravo za tu milost - strpljivog nošenja životnih križeva. Aljmaška „Kalvarija“ duga je oko 500 metara. Na njoj se nalaze postaje križnog puta. Na kraju „Kalvarije“ nalazi se najveći kip Krista uskrslog Krista u Hrvatskoj. Podno kipa je vidikovac s kojeg se pruža prekrasan pogled na svetište i na ušće Drave u Dunav.