IME MARIJINO, nedjelja, 12. rujna

 

*Slavlje Imena Marijina bit će u subotu 11. rujna za Đakovački i Čepinski dekanat. Misa u 10. sati.
*Na sam blagdan u nedjelju 12. rujna misa je u 10. sati.

NAPOMENE
*Hodočašća se mogu obaviti i u druge dane.
*Molimo da se hodočasničke grupe najave.

INFORMACIJE I PRIJAVE
*Župni ured Aljmaš, Ante Markić, upr. Svetišta
*Tel/fax (031) 595 - 000; e-mail: aljmaszupniured@gmail.com

Objavljeno: 30.6.2021. 14:27:14

 

Zatvori prozor