SVETA KRIZMA U ŽUPI ALJMAŠ

 

U nedjelju 28. 04. 2019. bit će slavlje svete krizme u župi Aljmaš.
Sveta misa je u 10. sati.

Krizmatelj je Mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup.
Kandidata za svetu krizmu ima 15.

Objavljeno: 23.4.2019. 10:39:06

 

Zatvori prozor